BU HAFTASONU YAPILAN YKS İÇİN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN VE UZMANLARIN TYT ve AYT YORUMLARI

BU HAFTASONU YAPILAN YKS İÇİN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN VE UZMANLARIN TYT ve AYT YORUMLARI

BU HAFTASONU YAPILAN YKS İÇİN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN VE UZMANLARIN TYT ve AYT YORUMLARI

SEVİNÇ EĞİTİM KURUMLARI 2024 YKS DEĞERLENDİRMESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) SONRASI UZMANLAR SINAVI VE SORULARI YORUMLADI

 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu haftasonu yapıldı. TYT’ye 3 milyondan fazla, AYT’ye ise 2 milyondan fazla öğrencinin katıldığı 2024 YKS sınavlarının tüm oturumlarını geride bıraktık. Temel Yeterlilik Testi (TYT) Cumartesi günü düzenlenirken AYT ise 9 Haziran Pazar günü düzenlendi. TYT’ye 3 milyon 120 bin 878 aday başvurdu. Tüm yurtta saat 10.15’te başlayan sınav, 165 dakika sürdü. TYT’de adaylara 40 Türkçe, 40 matematik, 20 sosyal bilimler, 20 fen bilimleri sorusu soruldu. AYT’ye 2 milyon 19 bin 709 aday başvurdu. Tüm yurtta saat 10.15’te başlayan sınav, 180 dakika sürdü. AYT’de adaylara Türk dili ve edebiyatı ile sosyal bilimler 1 testinde 40, sosyal bilimler 2 testinde 40, matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 40 olmak üzere toplam 160 soru soruldu. Uzmanlar bu yılki YKS sorularını şöyle değerlendirdi.

Sevinç Eğitim Kurumları Akademik Koordinatörü Fatih HAKTÜRK

2024 YKS

3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu 2024 YKS’yi geride bıraktık. 2024 YKS, ÖSYM’nin açıkladığı müfredat çevresinde gerçekleşmiştir. 

TYT Türkçe testindeki paragraf soruları 2023 TYT’ye göre niceliksel olarak uzun sorulmamış, öğrencileri zaman yönetimi hususunda zorlamamıştır. AYT Türk Dili ve Edebiyatında ise divan edebiyatının kapsamı geniş tutulmuştur. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, orta zorluk derecesindedir.

2024 TYT Matematik soruları beklenen konulardan beklenen sayıda fakat beklenen sırada  gelmemiştir. Cebir kısmının; çeldirici, düşündürücü ve yoruma dayalı sorularının önceki yıllara göre çok daha zor olması dolayısıyla sınava giren öğrencilerin zaman ve duygu yönetiminde zorlanacağı tahmin edilebilir. 2024 AYT  Matematik soruları 2021 AYT Matematik sınavından sonra  en zor sınav olacağı düşünülebilir. Matematik okuryazarlığının, temel matematik kazanımlarına ait bilgi ve işlem yeteneğinin belirleyici olacağı tahmin ediliyor.

2024 TYT ve AYT Tarih sınavının beklenildiği gibi kolay-orta sorular içerdiği, her kademeden soru gelmesi bakımından dengeli olduğunu ancak ağırlıklı olarak 12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden soruların belirleyici olacağı söylenebilir.

2024 TYT ve AYT Coğrafya soruları ise orta-zor sorulardan oluştuğu görülmüş, ayırt ediciliği yüksek ve harita okuryazarlığı, grafik okuryazarlığı gibi yeterliliklerin fark  yaratacağı söylenebilir.  

2024 AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi ise orta-zor seviyede, öğrencilerin kavram ve dönem bilgisini sınayan sorulardan oluştuğu görülmüştür.

2024 Fizik TYT’de sorular, beklediğimiz gibi temel fizik bilgileri kullanılarak günlük hayat problemleri ve bunların yorumlanması üzerine kurgulanmıştır. AYT’de ise genel olarak işlem sorularının azlığı dikkat çekmiştir. İşlem soruları yerine daha çok bilgi ve bilgiyi yorumlama soruları ön plana çıkmıştır.

Sevinç Eğitim Kurumları Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Merve KAPLAN

2024 TYT TÜRKÇE 

2024 YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testleri kapsamında yer alan 40 Türkçe sorusunun 33 tanesi anlam bilgisi, 7 tanesi de dil bilgisi konularından müteşekkildir. ÖSYM yine duruş olarak okuduğunu anlayabilen ve verilen metne uygun şekilde soruları muhakeme edip yorum yapabilme becerisi olan öğrencilere göre kolay-orta denilebilecek bir Türkçe ölçmesi yapmak istemiştir. Anlam bilgisi çatısı altında 3 Sözcükte Anlam, 3 Cümlede Anlam, 1 adet de çok basit bir deyim sorusu sormuştur. 2 Yazım Kuralı sorusunun bir tanesi Büyük Harflerin Kullanımı ile ilişkili kolay bir soru olmakla birlikte, diğer soru Birleşik Kelimelerin Yazımı ile ilintili orta-zor seviyede bir soru olmuştur. 2 Noktalama İşareti , 1 Cümlenin Ögeleri, 1 Cümle Türleri, 1 Tamlama Çeşitleri soruları kolay nitelikte sorulmuştur. 

Öğrencilere 26 tane Paragrafta Anlam sorusu yöneltilmiş, bunun 3’ü Paragrafta Yapı, 1’i Anlatım İlkeleri ile bağdaştırılmış bir soru, 22 tanesi de Paragrafta Yardımcı Düşünce ve Konu başlıklarından oluşmuştur. Paragraf soruları genellikle niceliksel olarak çok uzun sorulmamış hem yerel zenginliklerimizi hem de evrensel perspektifte tüm insanlar tarafından kabul görmüş bilim insanlarının alanları ile alakalı bilgileri yansıtır içerikte metinlerden hazırlanmıştır. Türkçe Bölümü kolay-orta zorluk derecesindedir.

 

2024  AYT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 

2024 YKS 2. Oturum Alan Yeterliklik Testleri kapsamında yer alan 24 Türk Dili ve Edebiyatı sorusunun 6 tanesi Anlam Bilgisi, 18 tanesi de edebiyat bilgisi ölçer nitelikte hazırlanmıştır. 6 Anlam Bilgisi’nde 1 Sözcükte Anlam, 1 Cümlede Anlam, 4 de Paragrafta Anlam sorusu karşımıza kolay nitelikte çıkmıştır. 4 divan edebiyatı, 1 Geçiş Dönemi Ürünleri, 1 Söz Sanatı, 1 Şiir Bilgisi, Masalın Bölümlerinden 1 , Halk Hikâyesi’nden 1, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri’nden 1 soru, Tanzimat Dönemi, Servetifünun Dönemi, Fecriati Dönemi, Milli Edebiyat Dönemi, Batı Edebiyatında Akımlar, Halk edebiyatı şiir anlayışına uygun birer soru sorulmuştur. Romanların içerik özelliklerine paralel 1 soru, son yıllarda ÖSYM’nin favori bir soru kalıbını benimsemeye başladığının kanıtıdır. Yani eser adlarını ezbere bilmek yerine bunların konusunu ve karakterlerini de bilmeyi gerektiren niteliktedir. Divan edebiyatından kasidenin bölümleri, mesneviler, nazım biçimleri, düz yazı türleri başlıklarından öğrencinin bilgisi ölçülmek istenmiştir. Sınavda divan edebiyatının kapsamı geniştir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, orta zorluk derecesindedir.

Sevinç Eğitim Kurumları Tarih Bölüm Başkanı Sümeyye KORUCU KAHVECİ

2024 TYT TARİH

Tarih dersi 4 yıl boyunca tüm alanlarda okutulan zorunlu bir ders olması nedeniyle konu kapsamında TYT-AYT ayrımı yoktur. TYT sorularını AYT’den ayıran her zaman bilgiden ziyade yoruma dayalı olmalarıdır. 2024 YKS’de TYT Tarih bölümünde sorulan 5 sorunun 1’i 9. Sınıf tarih, 1’i 10. Sınıf tarih, 1’i 11. Sınıf tarih, 2 tanesi de 12. Sınıf müfredatı olan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük’ten gelmiştir.

Soru dağılımı 2 bilgiye dayalı, 3 yorum şeklindeydi. Bilgi sorularından biri ayırt ediciydi. Diğer soruda ise soru kökünde verilen bağlam, öğrencinin çözüme ulaşmasına olanak tanımıştır.  Yorum soruları okuduğunu anlayan her öğrencinin çözebileceği türdendir. Sorular açık ve herhangi bir kafa karışıklığına sebep olmayacak şekilde net cevaplandırılabilir nitelikteydi. Genel olarak sınav tarih branşı özelinde biri ayırıcı diğerleri orta-kolay düzeyde olarak değerlendirilebilir. 

2024 AYT TARİH 

2024 AYT Tarih soruları beklendiği gibi %90 oranında bilgi ağırlıklı geldi. Yoruma dayalı beceri temelli soru bu oturumda yok denecek kadar azdı. 

SOS-1 bölümünde 3 soru 9. Sınıf tarih, 2 soru 10. Sınıf tarih, 1 soru 11. Sınıf tarih, 4 soru 12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük müfredatından geldi. Sorular arasında 1 tane doğrudan çıkarım 1 tane ise soru kökünde bariz ipucu verilerek soruyu çözdürmeye olanak tanıyan bilgi-yorum sorusu yer almaktaydı.  Diğerleri ise doğrudan bilgi ölçen sorulardı. 

SOS-2 bölümünde ise 3 soru 9. Sınıf Tarih, 1 soru 10. Sınıf Tarih, 2 soru 11. Sınıf Tarih, 5 Soru 12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük müfredatından geldi. Sorulardan yalnızca 1 tanesi çıkarım sorusu, diğerleri doğrudan bilgiyi ölçme amacıyla hazırlanmış sorulardı.

Genel olarak bakıldığında sınavın her kademeden soru gelmesi bakımından dengeli olduğu söylenebilir. Ancak ağırlıklı olarak 12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden soru çıktığı da dikkat çekmektedir. Sorular çalışan öğrencilerin çözebileceği açıklıktaydı. Seviye olarak bakıldığında da orta-kolay olarak değerlendirmek mümkün. 

Sevinç Eğitim Kurumları Coğrafya Bölüm Başkanı Öznur AKYILDIZ

2024 TYT COĞRAFYA

2024 TYT Coğrafya soruları, geçen yılki sorulara göre daha zor sorulmuştur. Sorular MEB müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. 9.sınıflardan 2 soru, 10. sınıflardan 3 soru sorulmuştur. Eleyici soru bulunmaktadır. Sorular genel olarak zor ve orta zor şeklinde hazırlanmıştır. Grafik ve harita okuryazarlığı üzerine durulmuştur. 

2024 AYT COĞRAFYA

2024 AYT Coğrafya dersi soruları, MEB müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Genel olarak sorular 11. sınıf coğrafya konularını içermektedir. Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 bölümünde sorulan 6 soru, Sosyal Bilimler-2 bölümünde sorulan sorulara göre daha net ve kolay sorulmuştur. Ayırt edici, zor sorular bulunmaktadır. Harita soruları ve çeldirici şıklar yoğunluktadır. Genel olarak iyi hazırlanan öğrencilerin doğru cevaplar vereceği bir sınav olmuştur.

Sevinç Eğitim Kurumları Felsefe Bölüm Başkanı Feray ŞİMŞEK

2024 TYT FELSEFE

2024 TYT Felsefede bu yıl da, salt bilgi isteyen ve bununla yetinen soruların olmadığını görüyoruz. 10. ve 11. sınıf MEB kazanımlarına uygun olarak tamamen okuduğunu anlama ve

yorumlama becerisi gerektiren uzun sorularla karşı karşıyayız. Kesin çizgilerle ayırmak güç olmakla birlikte; Bilgi felsefesi(John Locke), Bilim Felsefesi (Oppenheimer filmine gönderme yapan bir soru, iyi davranışımızı her koşulda sağlayabilir miyizi sorguluyor), Ahlak Felsefesi ve Din Felsefesinden (Ortaçağ dönemi Anselmus tanrı kanıtı) sorular çıkmıştır. George Wilhelm Friedrich Hegel parça yorumlama sorusu olarak sorulmuştur. 3 soru yorum artı kavram ve filozof bilgisini gerektirmekte, 2 soru ise bilgi temelli yorum yapma becerisini gerektirmektedir.

Genel olarak sorularda, TYT’ nin genel yapısına uygun olarak metin analizi ve gündelik hayattan örnekler ile yaşamsal örnekler içeren, felsefi bilgi ve kavramların sorgulandığı görülmektedir. Sorular paragrafı dikkatli okuma ve doğru anlama becerisini, felsefi temel bilgilere dayanan yorum gücünü ve sonuç çıkarma yeteneğini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Temel kavram ve akımların bilgisine dayalı olarak yorum yapmak ve filozof görüşlerinin analizi ön plana çıkmıştır. ÖSYM’nin kavram bilgisi ve uzun metinlerin analizini gerektiren soru sorma tavrını koruduğu görülmektedir. Soruların dilinin açık ve net olduğu ve orta zorluk düzeyinde hazırlanmış olduğu söylenebilir.

Din dersi almayanlar için sorulan ikinci gruptaki sorularda ise yine 10 ve 11. sınıf müfredatına yer verilmiştir. Genel olarak felsefenin temel kavramlarını bilmeyi ve bunlara dayanarak akıl yürütüp yorum yapmayı gerektiren bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

2024 AYT FELSEFE GRUBU

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantıktan oluşan Felsefe grubu sorularında öğrenciler sürpriz sayılabilecek bir soruyla karşılaşmamışlardır. Sorular,  MEB tarafından belirlenen sınırlandırmalar dahilinde hazırlanmıştır ve 10 ve 11. sınıf MEB müfredatına uygundur. Felsefe ve Sosyoloji dersinin soruları uzun paragrafa dayanan bilgi düzeyini ve yorum gücünü ölçen niteliktedir. Öğrencinin muhakeme gücünü test eden sorular, yorumlama yeteneğinin yanı sıra bilgi de gerektirmektedir. Psikoloji ve mantık derslerinin soruları ise doğrudan bilgiyi sorgulayan, temel kavram bilgisini ölçen niteliktedir. Genel olarak Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji  ve Mantık kısmında sorular müfredata uygun temel konulardan seçilmiştir. Zorluk derecesi orta düzeyde olan soruların dili açık ve nettir.

Sevinç Eğitim Kurumları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Şeyma DOĞAN

2024 TYT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

TYT Din Kültürü ve  Ahlak Bilgisi dersi soruları beklenilen gibi 9 ve 10. sınıf kazanımlarından oluşmaktadır. Soruların öğrencilerin bilgi, anlama, yorumlama ve analiz yapma yeteneklerini ölçtüğü görülmektedir. Müfredat dışı soru bulunmamakla birlikte anne ve babaya saygı gösterilmesi gibi ahlaki değerler üzerinde durulmuştur. Bilgi sorularından bir tanesinin kolay düzeyde olduğu, diğerinin terimlerden oluşarak diğerlerine göre daha zor ve ayırt edicilik özelliğinin fazla olduğu gözlenmiştir. Diğer sorular ise öğrencilerden anlama ve buna bağlı çıkarım yapmalarını isteyen beceri temelli sorular olmuştur. Genel olarak bakıldığında 3’ü yorum 2’si bilgi içerikli olan sınavın zorluk derecesi orta-kolay düzeydedir. 

2024 AYT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi soruları 10, 11 ve 12. sınıf müfredatından oluşmakta ve ayırt edici soruların ağırlıkta olduğu bir sınav olmuştur. Kavram bilgisinin yoğun olduğu sınavda; tasavvufî yorumlar (Mevlevîlik), inançla ilgili felsefi yaklaşımlar  (Deizm), İslam’ın özünde olmayan ilkeler (bid’at) gibi öğrencilerin müfredata hakim olmasını gerektiren net bilgi sorularını içermiştir.  4 soru ile bilgi düzeyini ölçen sınavın diğer 2 sorusu ise beklenilen gibi anlama, yorumlama ve analiz yapma becerilerini ölçmüştür. Müfredat dışı soru bulunmayan sınavın zorluk derecesi orta-zor düzeydedir.

Sevinç Eğitim Kurumları Matematik Bölüm Başkanı Mustafa YAZAGAN

2024 TYT MATEMATİK

2024 TYT matematik soruları müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. Beklenen konulardan beklenen sayıda  fakat beklenen sırada  değillerdi. Geometri sorularının geçen yılların tamamen benzer sorularından oluşması  geometriyi yapamam demeden  çalışanlar için rahat yapılabilir olmasını sağlamıştır. Ancak Cebir kısmının  3-4 seçici problem , çok kolay olan 3-4  sorunun yanı sıra  çeldirici, düşündürücü ve yoruma dayalı sorularının önceki yıllara göre daha çok olması zaman alıcı niteliğiyle Matematik testinde öğrencilerin ummadıkları kadar zaman harcamalarından dolayı orta düzeyin bir tık üstünde olmasına sebep olmuştur. Zorluktan ziyade çok zaman alıcı soru olması çok  sayıda ve çeşitte soru çözmenin ve  deneme sınavı olmanın  ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bize göstermiştir. TYT Matematik testinde 9. sınıf müfredatından 32 soru 10. sınıf müfredatından 8 soru bulunmaktadır.

 

2024 AYT MATEMATİK

2024 AYT  Matematik soruları müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. Bu sınav 2021 AYT Matematik sınavından sonra en zorlanılan sınavdı. Bu sınavda matematik okuryazarlığını, temel matematik  kazanımlara ait bilgiyi ve işlem yeteneğini harmanlayarak yapılabilecek  sorular yoğun bir biçimde yer aldı. 40 sorunun içinde 12. sınıf matematik müfredatına ait İntegralden beklenildiği gibi 4 soru, Türevden 3 soru, Limitten 2 soru, Logaritma  1 soru, Aritmetik dizilerden  1 soru, Trigonometriden 3 soru, Dönüşüm geometrisinden 1 soru olmak üzere 12.sınıf Matematik müfredatından toplamda 15 soru sorulmuştur. 11.sınıf Matematik müfredatından Trigonometriden 2 soru, Doğrunun analitiğinden 3 soru, P     arabol 1 soru, Fonksiyon uygulamaları( grafik) 2 soru, İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerden 1 soru, ikinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sisteminden 1 soru, dairenin çevre ve alanından 2 soru, çemberde uzunluktan 1 soru olmak üzere 11.sınıf Matematik müfredatından toplamda 13 soru sorulmuştur. 10.sınıf Matematik müfredatında Binomdan 1 soru, Permütasyondan 1 soru, Olasılıktan 1 soru, Faktöriyelden 1 soru, İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerden 1 soru, Küpten 1 soru olmak üzere 6 soru sorulmuştur. 9.sınıf matematik müfredatından Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerden 1 soru, tam sayılarda bölünebilmeden 1 soru, Asal sayılardan 1 soru, Mantıktan 1 soru, Kartezyen küme çarpımından 1 soru, Üçgenlerde yardımcı elemanlardan 1 soru olmak üzere 9.sınıf Matematik müfredatından toplamda 6 soru sorulmuştur.

Sevinç Eğitim Kurumları Fizik Bölüm Başkanı Cihan AYATA

2024 TYT FİZİK

2024 TYT Fizik soruları, 9 ve 10. sınıf Fizik dersi MEB müfredatı kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Isı ve sıcaklık, Kaldırma kuvveti, Madde ve özellikleri, Dalgalar (yay titreşimin yönü ), Elektrik, Optik, Statik sürtünme konularından sorular gelmiştir. Ancak soru sayısının azlığı nedeniyle her konudan (Fizik Bilimine Giriş, Hareket, Genleşme, Enerji, Basınç ve Elektrostatik gibi) soru yer almamıştır.

Sorular, beklediğimiz gibi temel fizik bilgileri kullanılarak günlük hayat problemleri ve bunların yorumlanması üzerine kurgulanmıştır. 

2024 TYT Fizik bölümünde Mercek, Çukur Ayna ve Renk alt başlıklarını birlikte içeren Optik Sorusunun ve günlük hayat bilgisiyle birleştirmedeki zorluktan dolayı da Isı - Sıcaklık sorusunun Türkiye genelinde zorlayıcı ve belirleyici nitelikte olacağı tahmin edilmektedir.

2024 AYT FİZİK

2024 AYT Fizik testinde tüm sorular, 11 ve 12. sınıf müfredatından seçilmiştir. Soru sayısının azlığı nedeniyle her konudan (Ağırlık Merkezi, Vektör, Tork, Sığaçlar, Elektrik Alan, Elektromanyetik İndüksiyon, Transformatör, Işıkta Girişim, Özel Görelilik, Görüntüleme Teknolojileri... gibi) soru bulunmamıştır. Dolayısıyla 2024 AYT Fizik Testi müfredata uygun ancak kapsamı müfredata göre dar kalmıştır.

Genel olarak işlem sorularının azlığı dikkat çekmiştir. İşlem soruları yerine daha çok bilgi ve bilgiyi yorumlama soruları ön plana çıkmıştır. Soru metinlerini dikkatli okuyan öğrencilerin doğru cevaba ulaşılabildiği tespit edilmiştir.

Öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre AYT Fizik testinde Nükleer Fisyon ve Süper İletkenlik sorularının belirleyici nitelikte olacağı tahmin edilmektedir.

 

 

Sevinç Eğitim Kurumları Kimya Bölüm Başkanı Deniz KÖSE

2024 TYT KİMYA

2024 TYT Kimya sorularının tamamı 9’uncu ve 10’uncu sınıf MEB müfredatını kapsamaktadır. Sorular zorluk düzeyi bakımından önceki yıllarda uygulanan ÖSYM sınavlarına nazaran daha fazla bilgi içerikliydi. Soruların zorluk düzeyi orta seviyedir. 9’uncu sınıf müfredatından sorulan sorular bilgiyi yorumlayabilme ve değerlendirebilme kabiliyetini ölçecek şekilde olduğu görülmüştür. 10’uncu sınıf müfredatından sorulan sorulardan 2 tanesi işlem yapacakları sorulardır. Düzenli çalışan öğrencilerin yapabileceği bir sınavdır.

2024 AYT KİMYA

2024 AYT Kimya soruları 11’inci ve 12’nci sınıf kazanımlarını içermekte olup müfredat dışı soru yer almamaktadır. 13 adet kimya sorusunun 8 adeti 11’inci sınıf, 5 adedi 12’nci sınıf müfredatının kazanımlarını içermektedir. Soruların zorluk seviyesi orta düzeydedir. Soru ağırlıklarının bilgiyi hatırlama, yorumlama ve uygulamaya dayalı olduğu aynı zamanda da işlem becerilerilerini de ölçecek şekilde hazırlanmış olduğu değerlendirilmektedir.

Sevinç Eğitim Kurumları Biyoloji Bölüm Başkanı Zeynep AKDOLUN

2024 TYT BİYOLOJİ

2024 TYT Biyoloji sorularında müfredat dışı soru bulunmamaktadır. Biyoloji alanından sorulan 6 sorunun 3 tanesi 9. sınıf, 3 tanesi 10. sınıf kazanımlarından oluşmaktadır. Sınav geçen sene olduğu gibi temel biyoloji bilgisine sahip her öğrencinin yapabileceği düzeyde sorulmuştur. Sorular kolay ve orta düzey sorulardan oluşmaktadır. Geçen seneki sınav formatında çıkılmamış yine biyoloji soruları beklenen gibi anlaşılır ve bilgi düzeyinde sorulmuştur. Sınav genel olarak öğrencilerin temel biyoloji bilgisini ve bu bilgiyi kullanma becerisini ölçmeye dayalı olduğu görülmüştür.

2024 AYT BİYOLOJİ

2024 AYT Biyoloji sorularında müfredat dışı soru sorulmamıştır. Biyoloji alanından sorulan 13 sorunun  6 tanesi 12. sınıf kazanımlarından, 7 tanesi 11. sınıf kazanımlarından oluşmaktadır. 11. Sınıf İnsan Fizyolojisi ünitesinden 5 soru, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi ünitesinden 2 soru, 12. Sınıf  Genden Proteine ünitesinden 2 soru, Canlılarda Enerji Dönüşümü ünitesinden 2 soru ve Bitki Fizyolojisi ünitesinden 2 soru sorulmuştur. İnsan Fizyoloji ünitesinden sorulan sorular bilgi düzeyinde ve  hatırlamaya dayalı olup bazı sorular çok karşılaşılan soru tiplerinden olması nedeniyle fazla soru tipi gören öğrencilerin kolay çözebileceği sorulardan olmuştur. Popülasyon Ekolojisi konusundan grafik yorumlama gerektiren bir soru dışında, genel olarak soruların yoruma dayalı olmayıp biyoloji dersi alan bilgisini ölçmeye yönelik olduğu söylenebilir.

Geçen seneki sorulara paralellik gösteren fakat bilgi, yorumlama ve grafik okuma becerilerini ölçen bir sınav olmuştur. Genel olarak soruların orta zorlukta  ve bilgiye dayalı olduğu  ancak alana iyi hazırlanan öğrenciler tarafından rahat çözebileceği söylenebilir.Geçen seneki gibi ayırt ediciliği yüksek bilen ve bilmeyen öğrencileri rahatlıkla ölçen bir sınav olduğu görülmüştür.